“دستور کمانچه ” به قلم شیما شاه محمدی
این کتاب که در در طبقه بندی کتاب های آموزشی موسیقی جای میگیرد به تازگی توسط شیما شاه محمدی نوازنده کمانچه و قیچک تالیف و بواسطه نشر ماهور تولید و عرضه گردید .
در ادامه مطالبی را خواهیم خواند که در کانال شخصی شیما شاه محمدی برای معرفی این کتاب قرار داده شده است :
کمانچه سازی کهن در فرهنگ ایران و موسیقی آن است.این ساز تا امروز فراز و فرودهای فراوانی به خود دیده که داستان جالب و تلخ آن در تاریخ موسیقی کم و بیش شنیده و خوانده شده است.کام این ساز هنوز چندان شیرین نشده و لزوم توجه نوازندگان و مدرسین به آن، امروز بیشتر از هر زمان دیگر حس میشود.
یکی از مسایلی که در آموزش کمانچه به این ساز تحمیل شده تدریس آن بر اساس متدهای ویلن و کوکهای آن است.متدهای چاپ شده برای کمانچه نسبت به استفاده این ساز در این موسیقی و نوازندگان بیشمار آن بسیار کم و ناچیز به نظر می آید.یکی از جدیدترین این متدها دستور کمانچه به نگارش شیما شاه محمدی است که به تازگی توسط نشر ماهور عرضه شده است.ویژگی بزرگی که این مجموعه را شاخص مینماید کوک ساز است که به صورت نامگذاری هماهنگ با سازهای ایرانی به مانند تار و سنتور است.در این کتاب سیم اول دو و سیم دوم سل نامیده شده که با نمومه های مرسوم که بر اساس ویلن است متفاوت است.این روال در بین اساتید و دوستان نوازنده مخالفین و موافقینی دارد که جای بحث و بررسی دارد و از حوصله این مختصر خارج است.ویژگی دیگر این مجموعه تدوین آن برای آموزش به کودکان است که حتی در روش های گذشته که از روی کتابهای ویلن به کودکان تدریس میشد اختصاص یک کتاب برای آموزش کمانچه برای این محدوده سنی امتیاز بزرگی برای این کتاب است.
امید است نوازندگان و مدرسان این ساز کتابها و متدهای آموزشی خود برای این ساز را که عمدتا بصورت شفاهی یا محدود در حال تدریس آن هستند در سالهای آینده چاپ و اجرا نمایند تا این ساز شرایط بهتری را در رشد خود تجربه نماید.

photo321781041921633150 photo321781041921633149